Bigtwin

Dean 1


Ruud neemt er de tijd voor…

Niet altijd gaat het hele procedé van een zelfbouwmotor van een leien dakje, dat is bekend. In het geval van Ruud Muijs, duurde alles lang. Echt alles en dan ook werkelijk alles!