Bigtwin

KARPATEN HUND


EXTREME SPORTSTER DOOR BLECHMANN

Zo af en toe duikt er binnen de customscene een motor op, die op geen enkele manier binnen een bepaald hokje te plaatsen is. Lees hier de bizarre geschiedenis van deze zo mogelijk nog meer bizarre 'Karpatenhund'!